Projekt – Kulaté stoly

Žadatel: Petra Rupová | Grantové kolo: Jaro 2019

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 5 4 | 4 4 | 4 3 | 4 4 | 4 3,800 | 4,200 4,000
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 3 3 | 3 3,600 | 3,400 3,500
Rozvoj praktických dovedností 3 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3,400 | 3,600 3,500
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Uskutečnitelnost 4 | 5 3 | 3 5 | 5 5 | 4 4 | 4 4,200 | 4,200 4,200
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 3 3 | 3 3 | 4 2 | 2 2 | 3 2,600 | 3,000 2,800
Propagace Fakulty sociálních studií 4 | 4 3 | 4 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3,600 | 3,800 3,700
Celkové hodnocení (průměr) 3,780 | 3,880 3,830

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
Žiadosť odporúčam podporiť, no pre lepšie hodnotenie do budúcnosti radím organizátorom lepšiu pripravenosť na akciu - myslené tak, že v polke března nemáte ešte určené, čoho sa budú týkať Kulaté stoly do konca tohto semestra?
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič doporučeno
Nesouhlasím s částkou pro rozpočet zdá se mi příliš vysoká, zejména u občerstvení. Chápu, že částku značně navyšuje nákup nového roll-up, avšak například projekt Bezpečnostní večery funguje na stejném principu (dokonce mají o jednu přednášku za semestr více jak Kulaté stoly) a přesto žádají o 6000 Kč méně.
doporučeno
Vzhledem k nedostatečném rozpočtu bude nejspíše snížena částka. O nový roll-up si můžete žádat na podzim. Nechápu výši nákladu na občerstvení ani na cestování. Bezpečnostní večer jsou identický projekt, přesto žádají o téměř 6000 méně.
Martin Čech doporučeno
Vše v pořádku.

Ten jeden roll-up se používá na všech událostech Studentské sekce IIPS?
doporučeno
Vše v pořádku.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)