Projekt – Rozpravy nad skleničkou

Žadatel: Petra Rupová | Grantové kolo: Jaro 2019

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 770 Kč (původně 1 155 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4 | 4 4,200 | 4,200 4,200
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 4 4 | 5 3 | 3 5 | 5 4,200 | 4,400 4,300
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 3 3,800 | 3,800 3,800
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 3 | 3 4 | 4 3 | 4 2 | 4 3 | 3 3,000 | 3,600 3,300
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 2 3 | 3 3,400 | 3,200 3,300
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 2 | 2 3 | 4 4 | 3 2 | 2 3,000 | 3,000 3,000
Kritéria úspěšnosti 2 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 3 3 | 3 3,000 | 3,400 3,200
Uskutečnitelnost 4 | 5 3 | 3 5 | 5 4 | 4 4 | 4 4,000 | 4,200 4,100
Rozpočet a jeho efektivita 2 | 3 1 | 2 3 | 4 2 | 4 3 | 3 2,200 | 3,200 2,700
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 4 3 | 3 3 | 4 2 | 2 1 | 1 2,400 | 2,800 2,600
Celkové hodnocení (průměr) 3,320 | 3,580 3,450

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
Existuje dôvodné podozrenie z neplnenia a zavádzania predkladaného rozpočtu a rozpočtu minulej žiadosti. Podrobnosti budú diskutované na deliberácii.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
V minulém semestru jste v žádosti uváděli, že se budou konat 3 rozpravy nad skleničkou s tím, že jste žádali na 2.
V závěrečné zprávě uvádíte, že se konala 1.

Nyní opět žádáte na 3. Prosím, vysvětlete na deliberaci. Jinak by bylo vhodné snížit částku.
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Na deliberaci objasněna žádaná částka, která se o třetinu snížila. Za mě vše v pořádku.
Lukáš Lepič doporučeno
Nevidím důvod pro navyšování žádané částky. Na podzim 2018 bylo žádáno na celkem dva večery, s tím že plánované byly tři, a podle závěrečné zprávy se konal pouze jeden.
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech doporučeno
Vše v pořádku.
doporučeno
Vše je v pořádku. U projektu vnímám i jeho dopad na propagaci FSS, udělené hodnocení je však relativní vůči ostatním žádostem, nejedná se o absolutní hodnoty.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)