Projekt – Debatní turnaje na FSS

Žadatel: Stanislav Jozef Krištofík | Grantové kolo: Jaro 2019
Přílohy: received_2325432777740826.jpeg

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 7 850 Kč (původně 10 480 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 3 | 3 4 | 5 3 | 4 4 | 4 3,600 | 4,000 3,800
Důvěryhodnost 3 | 3 4 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3,800 | 3,600 3,700
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 3 3 | 3 3,600 | 3,600 3,600
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 3 | 4 4 | 4 3 | 4 4 | 3 4 | 4 3,600 | 3,800 3,700
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 3 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Rozvoj praktických dovedností 3 | 3 3 | 3 4 | 4 4 | 4 3 | 3 3,400 | 3,400 3,400
Kritéria úspěšnosti 3 | 4 4 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Uskutečnitelnost 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 4 4 | 4 4,200 | 4,000 4,100
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 3 2 | 2 3 | 4 3 | 3 2 | 2 2,600 | 2,800 2,700
Propagace Fakulty sociálních studií 4 | 4 3 | 3 3 | 3 4 | 4 3 | 3 3,400 | 3,400 3,400
Celkové hodnocení (průměr) 3,600 | 3,640 3,620

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
Osobne nie som za to, aby FSS platila z vlastných peňazí ubytovanie účastníkom, ktorí nie sú študentmi FSS. Na druhú stranu by som sa nebál zvýšiť položku s propagáciou, a to takým spôsobom, že by sa udalosť propagovala na internete - napr. na Facebooku.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
Co se týče položky ubytování mimobrněnských účastníků- jedná se o ubytovní debatérů(ne sudích)?
Pokud ano, s touto položkou nesouhlasím. Debatéři si musí platit ubytování sami. Nevidím důvod proč by tato položka měla být hrazená ze stipendia.
doporučeno
Odceňuji snížení rozpočtu o položku občersvení, nicméně jak jsem uváděla v předešlém hodnocení položku ubytovaní pro účastníky není možné proplatit. Tyto náklady musí nést účastníci samotní.
Jan Jakovljevič doporučeno
Navrhuji podpořit, avšak na deliberaci bude nutné probrat položku ubytování mimobrněnských účastníků. Pokud jde o debatéry, ubytování si musí hradit sami. Celkově jsem určitě pro podpoření, ale uvidí se po deliberaci, jestli v plné žádané částce či její části. Dále bych také poprosil, zdali by bylo možné dát podepsanou garanci do jednoho pdf s žádostí.
doporučeno
V SK proběhlo hlasování o položce ubytování pro mimobrněnské účastníky, které bohužel dopadlo v neprospěch této položky. Proto byla celková suma snížena o tyto dva tisíce.
Lukáš Lepič doporučeno
Jediný problém vidím v částce na ubytování pro účastníky. Tuto položku bych vymazal u obou zmíněných akcí, jelikož se nejedná o prostředky přímo pro zajištění projektu.
doporučeno
Výhrady mám jen k ubytování pro účastníky, kteří nejsou z Brna. Jelikož se jedná o soutěžící, nikoliv hosty nebo třeba moderátory akce, kteří jsou nezbytnou součástí neměla by dle mého být tato položka ze stipendia hrazena.
Martin Čech doporučeno
Žádost o proplacení pohárů se dá chápat jako v rozporu s pravidly uvedenými v Pokyny k žádosti o přiznání stipendia FSS na podporu kulturní a spolkové činnosti: "Ze stipendijního programu nemohou být hrazeny následující položky: finanční a věcné odměny pro organizátory a hosty". Tato odměna je sice spíše symbolická, je ale otázkou, zda ji v žádosti ponechat, zejména kvůli letošním omezeným financím.

Jinak vše v pořádku.
doporučeno
Ve věci snížení stipendia na ubytování se přikláním ke stanovisku zbytku komise.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)