Projekt – Internetová psychologická poradna FSS

Žadatel: Nika Šablatúrová | Grantové kolo: Jaro 2019

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 14 000 Kč (původně 23 000 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 4 | 4 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,400 | 4,600 4,500
Důvěryhodnost 4 | 4 4 | 4 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,400 | 4,600 4,500
Odborný a kulturní přínos 5 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 5 4,400 | 4,400 4,400
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 3 | 3 4 | 4 3 | 4 4 | 4 3,800 | 4,000 3,900
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 5 5 | 5 4,400 | 4,400 4,400
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Uskutečnitelnost 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 4 4 | 4 4,000 | 4,200 4,100
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 3 3 | 3 4 | 4 2 | 4 2 | 3 2,800 | 3,400 3,100
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 3 3 | 3 4 | 4 3 | 4 5 | 5 3,600 | 3,800 3,700
Celkové hodnocení (průměr) 4,060 | 4,220 4,140

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
Položku materiály pro výuku odporúčam presunúť do stĺpca financovania z iných zdrojov. Keďže iné zdroje zabezpečuje Katedra psychologie, práve ona mi príde ako vhodnejšia na uhradenie týchto materiálov. Materiály si potom môže katedra nechať a prípadne ich opakovane požičiavať.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
Prosím rozepsat položku propagace. Častka 9000 tisíc je opravdu vysoká. To stejné prosím u položky materiály na výuku.
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Došlo ke snížení z předem avizovaných důvodů - propagace snížena na polovinu, materiály vyškrtnuty zcela. Ovšem stále platí, že rozhodně neváhejte a zažádejte znovu na podzim o peníze, které nebylo možné vyplatit nyní.
Lukáš Lepič doporučeno
Projekt se mi zdá jako velice přínosný, nicméně žádost obsahuje několik nedostatků. V první řadě není možné žádat proplacení peněz na předměty do výuky určitého předmětu (ačkoliv tento předmět s projektem úzce souvisí), toto je stipendium na kulturní a spolkovou činnost. U položky propagace by chtělo více zdůvodnit jednotlivé položky, jelikož žádaná částka 9000 je opravdu vysoká. Běžně projekty mají na propagaci vyhrazeno zhruba 2000 - 3000, s tím, že tyto náklady pokrývají tisk plakátů nebo placenou propagaci na sociálních sítích. Taktéž to chce podrobněji rozepsat a vyčíslit první položku, požadovaná částka je opět opravdu vysoká. Jelikož se tento semestr rozděluje omezená částka a tento projekt má opravdu vysoké náklady bylo by dobré zredukovat některé položky, případně si je lépe obhájit v upravené žádosti a na deliberaci. Pokud se jedná o dlouhodobý projekt, můžete taktéž žádanou sumu rozdělit a o zbytek podat žádost v dalším kole na podzim 2019. Pokud bude vše vysvětleno, případně snížena částka nemám problém žádost v druhém kole podpořit, jedná se o zajímavý projekt. V tomto stavu žádost nemohu podpořit.
doporučeno
K novým materiálům jsem se vyjadřoval již v předešlém kole. Tuto položku by si měli hradit buď samotní studenti nebo katedra, případně fakulta. Ačkoliv projekt se mi líbí a nemám k němu větší výhrady, doporučuji kvůli omezeným finančním zdrojům přidělenou částku snížit. Na zbylé náklady lze žádat v dalším kole.
Martin Čech doporučeno
Skvělý projekt. Vzhledem k současným omezeným finančním prostředkům tohoto typu stipendia si jen nejsem jistý, zda budeme schopni vyplatit tak vysokou sumu na propagaci.

A kategorii Materiály pro výuku se obávám, že není možné proplatit, jelikož nevidím průnik se smyslem tohoto stipendia určeného na podporu kulturní a spolkové činnosti, které nemá sloužit k proplácení nákladů na vyučovaných předmětů na FSS.
doporučeno
Položka žádající proplacení materiálů na výuku byla žadateli objasněna a myslím, že je vhodné o její proplacení žádat v tomto stipendijním programu, jelikož slouží především pro rozvoj tohoto projektu.

Vzhledem k finančním možnostem současného kola a celkově požadované sumě jsme se společně v komisi přesto rozhodli o snížení žádané sumy, která výrazně překračuje průměr a zároveň se jedná o dlouhotrvající projekt, na který je možné žádat opakovaně. Doporučuji tedy o sníženou částku zažádat znovu v příštím kole třeba i s případně dalšími novými položkami na proplacení, jestli se nějaké vyskytnout.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)