Projekt – LESEM - Letní škola environmentalistiky pro středoškoláky

Žadatel: Tereza Navrátilová | Grantové kolo: Jaro 2019

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 4 000 Kč (původně 5 000 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Důvěryhodnost 3 | 3 3 | 3 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3,400 | 3,400 3,400
Odborný a kulturní přínos 3 | 3 3 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3,600 | 3,600 3,600
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 4 3 | 3 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 3 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3,600 | 3,600 3,600
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3,600 | 3,600 3,600
Uskutečnitelnost 3 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3,800 | 4,000 3,900
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 3 3 | 3 3,600 | 3,600 3,600
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 3 3 | 3 4 | 4 5 | 5 4 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Celkové hodnocení (průměr) 3,720 | 3,740 3,730

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
Projekt síce nie je organizovaný spolkom z FSS, no to nemení nič na fakte, že sa ho zúčastnia jej terajší študenti, a preto žiadosť odporúčam k podporeniu štipendiom.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
Vyjasnit nesrovnalosti v rozpočtu, prosím.
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič doporučeno
Jsem spokojený, podobnou akci mile rád podpořím. Snad jen u rozpočtu bych poprosil o upřesnění. Nejprve píšete, že rozpočet projektu je 32 tisíc korun a že žádáte 5 tisíc. V tabulce poté uvádíte znovu těch žádaných 5 tisíc, ale finance z jiných zdrojů jsou jen ve výši 2500 korun a celkem to tedy činí 7500. Jak to tedy je?
doporučeno
V SK proběhlo hlasování o Vašem výletu, které bohužel dopadlo v neprospěch této položky. Proto byla částka snížena o jeden tisíc.
Lukáš Lepič doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech doporučeno
Vše v pořádku.
doporučeno
Vše v pořádku.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)