Projekt – Zvol si info - Mozkem proti fake news

Žadatel: Kateřina Křivánková | Grantové kolo: Jaro 2019

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Odborný a kulturní přínos 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Rozvoj praktických dovedností 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Kritéria úspěšnosti 5 | 5 3 | 3 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4,600 | 4,600 4,600
Uskutečnitelnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 4 3 | 3 5 | 5 5 | 4 4 | 4 4,200 | 4,000 4,100
Propagace Fakulty sociálních studií 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Celkové hodnocení (průměr) 4,720 | 4,600 4,660

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
Dobrý projekt
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič doporučeno
Absolutní spokojenost.
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech doporučeno
Skvělý projekt, který podle mě i velmi dobře propaguje FSS a její smysluplnost.
doporučeno
Vše v pořádku.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)