Projekt – Studentská antropologická konference 2019

Žadatel: Milan Mařík | Grantové kolo: Jaro 2019
Přílohy: Studentska_antropologicka_konference__garance.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Důvěryhodnost 4 | 4 3 | 3 4 | 5 4 | 4 4 | 5 3,800 | 4,200 4,000
Odborný a kulturní přínos 4 | 3 4 | 4 4 | 5 4 | 4 4 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 4 4 | 4 4,000 | 4,200 4,100
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 3 4 | 4 3,800 | 3,600 3,700
Rozvoj praktických dovedností 3 | 3 3 | 3 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3,400 | 3,400 3,400
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 3 3 | 3 3,400 | 3,400 3,400
Uskutečnitelnost 4 | 5 4 | 4 5 | 4 4 | 3 4 | 4 4,200 | 4,000 4,100
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 4 3 | 3 4 | 5 3 | 3 3 | 3 3,400 | 3,600 3,500
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 3 4 | 4 4 | 4 3 | 4 4 | 4 3,600 | 3,800 3,700
Celkové hodnocení (průměr) 3,740 | 3,800 3,770

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
"Ze stipendijního programu nemohou být hrazeny následující položky: finanční a věcné odměny pro organizátory a hosty, catering pro účastníky projektu, tvorba vlastních znaků (loga a jiné grafické prvky)" - na základe toho nie je možné vytvárať grafiku z poskytnutých peňazí, odporúčam preto financie využiť inde.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
Závěrečná zpráva za minulý rok není vložená ve správné odevzdávárně. Dávejte na to, prosím, pozor.
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič doporučeno
V pravidlech je uvedeno, že závěrečnou zprávu je třeba nahrát do složky se žádostí, avšak jelikož byla zpráva za minulý ročník Veronikou Kotýnkovou nahrána na jiné místo, nebudu to považovat za až velké pochybení, pro které bych žádost nedoporučil k podpoře. Poprosil bych ale, abyste se s Veronikou Kotýnkovou domluvili a závěrečnou zprávu nahráli do složky se žádostí na rok 2018. Plus bych ještě poprosil o to, abyste dali garanci do jednoho pdf s žádostí. Jinak nemám výhrad.
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič doporučeno
U položky občerstvení by to chtělo více rozepsat. Je možné žádat peníze na občerstvení pro pozvané hosty, avšak ne pro účastníky konference.
doporučeno
Ze stipendia není možné hradit občerstvení pro účastníky.
Martin Čech doporučeno
Část položek, na které je žádáno stipendium, nerespektuje Pokyny k žádosti o přiznání stipendia FSS na podporu kulturní a spolkové činnosti: "Ze stipendijního programu nemohou být hrazeny následující položky: finanční a věcné odměny pro organizátory a hosty, catering pro účastníky projektu, tvorba vlastních znaků (loga a jiné grafické prvky)."

Jinak vše v pořádku.
doporučeno
Nyní vše v pořádku.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)