Projekt – TEN DRUHÝ ŽIVOT na FSS MU

Žadatel: Dan Blaha | Grantové kolo: Jaro 2019

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 3 323 Kč (původně 4 216 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 3 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 3 3,600 | 3,600 3,600
Důvěryhodnost 4 | 5 3 | 3 4 | 4 5 | 4 4 | 1 4,000 | 3,400 3,700
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 4 3 | 4 3,600 | 3,800 3,700
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 2 | 3 3 | 3 4 | 4 3 | 4 3 | 3 3,000 | 3,400 3,200
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 2 | 2 3 | 3 3 | 4 2 | 3 2,800 | 3,200 3,000
Rozvoj praktických dovedností 3 | 3 3 | 3 4 | 4 2 | 2 2 | 2 2,800 | 2,800 2,800
Kritéria úspěšnosti 3 | 3 3 | 4 4 | 4 5 | 5 3 | 4 3,600 | 4,000 3,800
Uskutečnitelnost 5 | 5 4 | 5 4 | 5 5 | 5 4 | 4 4,400 | 4,800 4,600
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 3 1 | 2 3 | 3 2 | 2 1 | 3 2,000 | 2,600 2,300
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 4 3 | 3 3,400 | 3,600 3,500
Celkové hodnocení (průměr) 3,320 | 3,520 3,420

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
Položku organizační náklady by som zo žiadosti vynechal, príde mi zbytočná a premrštená. Inak projekt plne odporúčam.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
Částka za propagaci je opravdu vysoká. Mám pochybnosti o užitečnosti takto drahé reklamy.
doporučeno
Po upravení žádosti , kde je rozepsána podrobněji položka propagace zvyšuji hodnocení. Konkrétně: kritéria úspěšnosti, uskutečnitelnost, rozpočet
Jan Jakovljevič doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech doporučeno
Uvádíte, že: "Další desítky až stovky studentů byly do projektu zapojeny v roli návštěvníků. Celková návštěvnost projektu byla odhadnuta na cca. 400 osob, přičemž dosah reklamy na projekt a informací o něm byl v rámci sociálních sítí v řádu desetitisíců uživatelských účtů."

Vzhledem k umístění výstavy předpokládám, že většina návštěvníků byla spíše nejprve návštěvníky atria a až poté výstavy. Z hrubého odhadu návštěvníků, který jste uvedli, to působí, že peníze na reklamu byly využity velmi necíleně, nehospodárně a tedy zbytečně. Přitom se jedná o nadprůměrnou sumu o propagaci. Tuto částku je možné obhájit na deliberaci, nicméně mi přijde vynaložená úplně zbytečně a tedy neobhajitelná.
doporučeno
Na deliberaci projektu, na který si žadatel vyžádal čas srovnatelný s délkou trvání všech ostatních žádostí dohromady, byly detailně projednány snad téměř všechny možné aspekty proběhlé události. V nové žádosti jsou také některé položky detailněji rozvedeny, zejména ta nejvíce potřebná týkající se financí, kde žadatel vysvětluje např. nadprůměrnou sumu na reklamu.

Na základě věcné části deliberace a nové žádosti proto u některých položek zvyšuji hodnocení. Samotný průběh deliberace však musím zohlednit v kategorii důvěryhodnosti žadatele. Rovněž znovu připomenu metodu hodnocení – body jsou udíleny relativně vůči ostatním projektům, nikoliv v absolutních hodnotách.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)