Projekt – Kroužek expertů

Žadatel: David Zeman | Grantové kolo: Jaro 2023

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Natálie TerčováJan MíčekKateřina SlanáJana KolafováPetr Kubant Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 | 4 3 | 4 | 2 4 | 3,800 | 3,000 3,400
Důvěryhodnost 3 | 3 | 2 4 | 3 | 2 3 | 3,200 | 2,000 2,600
Odborný a kulturní přínos 4 | 3 | 4 3 | 3 | 3 3 | 3,200 | 3,500 3,350
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 4 | 4 1 | 2 | 3 4 | 3,000 | 3,500 3,250
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 | 4 4 | 3 | 3 3 | 3,600 | 3,500 3,550
Rozvoj praktických dovedností 3 | 4 | 4 3 | 3 | 2 2 | 3,000 | 3,000 3,000
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 | 3 4 | 2 | 3 3 | 3,400 | 3,000 3,200
Uskutečnitelnost 4 | 4 | 3 4 | 2 | 3 2 | 3,200 | 3,000 3,100
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 2 | 3 3 | 2 | 2 3 | 2,600 | 2,500 2,550
Propagace Fakulty sociálních studií 4 | 4 | 4 3 | 4 | 3 3 | 3,600 | 3,500 3,550
Celkové hodnocení (průměr) 3,260 | 3,050 3,155

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Natálie Terčová doporučeno
V žádosti jsou uvedeny všechny formální náležitosti.

Projekt navrhuji podpořit.
nedoporučeno
V žádosti stále chybí formální náležitosti a jsou přítomny problematické položky, které nebylo z důvodu absence žadatele na deliberaci možno vysvětlit a prodiskutovat.

Bohužel v současnosti nemohu navrhnout projekt k podpoře.

Jan Míček doporučeno
Rozpočet mi nepřijde přiliš hospodárně sestavený a na deliberaci bych se rád zeptal na možnosti spolupráce s Rádiem R, zdali by prostory i technika nešla zapůjčit. Před deliberací proto navrhuji kontaktovat Radio R a zeptat se, zdali by této spolupráci byli otevření.
nedoporučeno
Bohužel tento projekt nemohu podpořit, vzhledem k tomu, že se žadatelé nedostavili na deliberaci a nebyly probrány problematické položky
Kateřina Slaná doporučeno
• Formální náležitosti: chybí údaje o ostatních účastnících, je zmíněn jen stupeň studia.
• Tabulka položek: je nutné zakupovat techniku? Nelze domluvit vypůjčení od fakulty? Stejné je to i s prostory. Grafické zpracování nelze proplatit, je to v rozporu s pravidly komise.
• Navrhuji celkovou požadovanou částku snížit o položky „mikrofony, hlavní mikrofon, grafické zpracování a pronájem prostor“, tedy o 12 600 Kč.
nedoporučeno
Žadatel nesplnil formální náležitosti, žádá o proplacení položek, které jsou v rozporu s řádem komise. Žadatel se nedostavil na deliberaci, neposlal za sebe zástupce, nijak nereagoval na připomínky k žádosti, které mu komise poskytla.
Jana Kolafová nedoporučeno
Chybí mi v prvé řadě zdůvodnění, proč by se tyto akce měly pořádat na FSS a ne například na ESF a na FSS je pouze propagovat. Harmonogram projektu mi přijde velmi vágně pojatý, určitě je potřeba rozepsat konkrétní data diskuzí a plán propagace. Chybí mi taktéž doplnění dalších spoluorganizátorů.
Z tohoto stipendia není možné platit hned několik věcí ve vašem rozpočtu, mikrofony si lze půjčit v půjčovně techniky na Katedře žurnalistiky v 5. patře zadarmo, stejně tak nevidím důvod k proplácení externího místa, když se mohou diskuze konat na fakultě. Grafické zpracování webu chápu jako platbu třetí osobě, což také není možné.
Projekt zatím nedoporučuji k podpoře, doporučuji přepracování.
nedoporučeno
Nedostavili se na deliberaci.
Petr Kubant doporučeno
Projekt má smysl a souvislost s činností s FSS. Bylo by vhodné mít podrobnější představu o probíraných tématech a harmonogramu, případné zapojení dalších lidí. Předpokládaný potenciál se těžko bude zajišťovat jedním člověkem. Co se týká rozpočtu, navrhuji snížit částku na technické vybavení, či pořídit levnější. Zvážil bych částku pronájmu prostor, přikláněl bych se ke snížení požadované částky. Po přepracování bych doporučil k podpoře.
nedoporučeno
Nedoporučuji k podpoře pro nedostavení se k deliberaci a nedostatkům.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)