Projekt – Výzva k akci: nábor a zapojení dobrovolníků do studentského spolku Be International

Žadatel: Filip Gábor | Grantové kolo: Jaro 2016, 1. kolo - březen
Přílohy: Gabor_Filip_garance.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Michal HahnJiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýJuraj Kačur Průměry Výsledek
Inovace 5 | 4 3 | 4 2 | 4 4 | 4 2 | 3 3,200 | 3,800 3,500
Důvěryhodnost 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 4 4,200 | 4,000 4,100
Odborný/kulturní přínos 4 | 4 2 | 3 3 | 4 3 | 3 3 | 3 3,000 | 3,400 3,200
Souvislost se vzdělávací činností FSS 4 | 3 3 | 3 2 | 4 3 | 4 2 | 3 2,800 | 3,400 3,100
Rozvoj občanských dovedností 4 | 5 3 | 4 3 | 4 4 | 4 3 | 3 3,400 | 4,000 3,700
Rozvoj praktických dovedností 5 | 5 4 | 4 3 | 5 4 | 4 4 | 3 4,000 | 4,200 4,100
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 3 | 4 3 | 4 3 | 4 4 | 3 3,400 | 3,800 3,600
Uskutečnitelnost 5 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4,200 | 4,000 4,100
Plán realizace odpovídající cílům 4 | 4 3 | 3 4 | 3 3 | 4 4 | 4 3,600 | 3,600 3,600
Efektivita 2 | 2 3 | 4 2 | 3 2 | 4 3 | 3 2,400 | 3,200 2,800
Podrobnost zpracování rozpočtu 5 | 4 4 | 4 3 | 4 2 | 4 2 | 4 3,200 | 4,000 3,600
Propagace FSS 4 | 3 4 | 4 3 | 3 2 | 4 2 | 3 3,000 | 3,400 3,200
Celkové hodnocení (průměr) 3,367 | 3,733 3,550

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Michal Hahn doporučeno
Většina finančních položek v žádosti se netýká napsaného projektu o náboru (jako propagační materiály a poštovné).

Vzhledem k množství projektů a celkové požadované částce všech projektů přes 260 tisíc (přestože přerozdělujeme jen 110 tisíc) prosím, abyste vyškrtli z rozpočtu vše, co není pro jeho realizaci nezbytné.
doporučeno
Projekt považuji za přínosný, avšak myslím, že rozpočet je stále mírně nadsazený a některé položky nejsou pro chod organizace a naplnění projektu nezbytné (občerstvení, tašky, odznaky,...).
Jiří Němec nedoporučeno
Projekt je popsán a zdůvodněn jako nábor nových členů, nicméně v průběhu žádosti popisujete co všechno projekt obnáší. Nábor členů není možné ze stipendia financovat (nesplňuje definici článku 1 stipendijní směrnice) a to ještě takovouto částkou. Z tohoto důvodu nyní nemohu projekt podpořit. Vyjasníme-li si schizofrenii Vaší žádosti při deliberaci, nemám s projektem v zásadě problém.
doporučeno
S ohledem na deliberaci a úpravu žádosti uděluji u některých kritérií vyšší hodnocení.
Zuzana Bobová doporučeno
Hlavná otázka, ktorá mi napadla po prečítaní Vašej žiadosti bola - v čom je tento nábor tak špecifický, že potrebuje finančnú podporu (a obzvlášť v takejto sume). Nábor nových členov je totiž podľa mňa pomerne prirodzená záležitosť, s ktorou sa študentské spolky musia vysporiadať takmer každoročne sú si toho vedomé. Bolo by fajn upresniť, v čom je tento Váš projekt inovatívny a odlišuje sa od bežného náboru členov, s ktorým sa stretáva každý spolok napríkald na začiatku sezóny.

Vnímam dôležitosť náboru a začlenenia nových členov do organizácie, ale mám pocit, že význam projektu, ktorý predkladáte k podporeniu a tiež finančné požiadavky, sú nafúknuté. Chcete získať desať nových dobrovoľníkov - pričom mi nie je celkom jasné, či pomôcky a propagačné materiály, na ktoré žiadate financie, budú použité práve na tento projekt náboru a školení v rámci neho, alebo aj na ďalšie aktivity Vášho spolku. Taktiež sa mi zdá, že výsledky projektu a pozitíva, ktoré spomínate, sa viac týkajú už samotnej práce začlenených dobrovoľníkov, nie náboru ako takého.

Preto odporúčam upraviť žiadosť tak, aby bola konzistentnejšia a bolo jasné, či žiadate podporu inovačného projektu, ktorý začne tam, kde usporiadate nábor a skončí tam, kde budete mať v organizácii 10 nových ľudí (a v tomto prípade by som odporúčala skresať rozpočet), alebo chcete podporu aj pre samotnú činnosť týchto nových dobrovoľníkov z FSS, ktorá potom prinesie Vašej organizácii prínos a výsledky, ktoré zmieňujete a na propagáciu Vašej organizácie aj pri iných príležitostiach, než je tento nábor.
doporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský doporučeno
Peníze na nábor členů neposkytujeme. Pokud to je na nějaký projekt. Řekněte jaký a udělíme část peněz na občerstvení a materiály.
doporučeno
Vzhledem ke snížení požadované částky a deliberaci měním hodnocení.
Juraj Kačur doporučeno
Jednotlivé položky v rozpočte by bolo vhodné rozviesť na jednotky a jednotkové ceny.
doporučeno
Oceňujem zníženie niektorých výdavkov.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)