Projekt – Dokumentární film Prázdno

Žadatel: Ondřej Klus | Grantové kolo: Jaro 2016, 1. kolo - březen
Přílohy: Klus_Ondrej_garance.jpg

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Michal HahnJiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýJuraj Kačur Průměry Výsledek
Inovace 4 | 3 | 5 | 5 3 | | 3,750 | 5,000 4,375
Důvěryhodnost 5 | 3 | 3 | 2 2 | | 3,250 | 2,000 2,625
Odborný/kulturní přínos 5 | 2 | 4 | 4 3 | | 3,500 | 4,000 3,750
Souvislost se vzdělávací činností FSS 3 | 3 | 2 | 3 1 | | 2,250 | 3,000 2,625
Rozvoj občanských dovedností 5 | 4 | 4 | 3 1 | | 3,500 | 3,000 3,250
Rozvoj praktických dovedností 3 | 3 | 4 | 4 2 | | 3,000 | 4,000 3,500
Kritéria úspěšnosti 2 | 3 | 3 | 3 1 | | 2,250 | 3,000 2,625
Uskutečnitelnost 2 | 3 | 2 | 1 3 | | 2,500 | 1,000 1,750
Plán realizace odpovídající cílům 3 | 3 | 3 | 3 1 | | 2,500 | 3,000 2,750
Efektivita 1 | 3 | 3 | 4 2 | | 2,250 | 4,000 3,125
Podrobnost zpracování rozpočtu 1 | 4 | 2 | 3 1 | | 2,000 | 3,000 2,500
Propagace FSS 2 | 3 | 2 | 2 1 | | 2,000 | 2,000 2,000
Celkové hodnocení (průměr) 2,729 | 3,083 2,906

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Michal Hahn doporučeno
Souvislost s fakultou je v tomto projektu velmi malá a jde defakto o zafinancování vlastní aktivity, nikoli spolkové aktivity na FSS. Nehledě na to, že jedinou formou propagace by bylo uvedení FSS jako sponzora ve filmu, avšak to by taky znehodnocovalo neutralitu fakulty (a popravdě si myslím, že "podpis" fakulty pod takovéto dílo by musel být schvalován vedením školy, nikoli námi, jako studenty).
Také uvádíte Státní fond kinematografie jako další zdroj příjmů, avšak nerozvádíte, kolik vlastně hradí. Fond vám nepokryje celý projekt? Pokud ne, kolik vám chybí a jak jste to vypočítali? Žádáte si o velmi hodně peněz a přitom jste se ani nepokusili rozepsat, jak jste vůbec dospěli k těmto částkám (jsou vycucané z prstu nebo jste je nějakým způsobem vypočítali?) Každá položka by měla být rozepsána a mělo by být uvedeno, jak přesně jste dospěli, že právě za takovou věc utratíte tolik a kolik z toho uhradí Státní fond a kolik ještě potřebujete.
Rád bych také podotknul, že projekt je velmi na hraně s účely tohoto stipendia (viz soupis stipendijních programů).

Samotný záměr projektu však vidím jako velmi zajímavý a přínosný a věřím, že bude kvalitní, nicméně vzhledem k velikosti tohoto záměru si také myslím, že písemné zpracování v této žádosti je velmi nedostačující (a zasloužilo by si mnohem více rozepsat a hlavně zdůvodnit). Ocenil bych i zmínku konkrétního počtu studentů FSS zapojených do projektu a přesného počtu lidí, kteří se na realizaci podílejí.

Celá žádost mi také přijde zmatečná. Žádáte primárně na výjezd na Lesbos, avšak nikde nevysvětlujete, proč vlastně v dokumentu o českém přístupu k migraci chcete a potřebujete jet zrovna na Lesbos.

Vzhledem k množství projektů a celkové požadované částce všech projektů přes 260 tisíc (přestože přerozdělujeme jen 110 tisíc) prosím, abyste vyškrtli z rozpočtu vše, co není pro jeho realizaci nezbytné.
nedoporučeno
Projekt je osobní aktivitou, nemá souvislost s fakultou a není aktivitou na FSS. Propagace a souvislost je minimální, důvěryhodnost projektu je taky slabá (vzhledem k nejistému místu konání natáčení).
Jiří Němec nedoporučeno
Průběh a realizace projektu je místy natolik abstraktní, že jeho úspšch nelze zaručit, navíc, žádané částky ne zcela naplňují podmínky článku jedna stipendijní směrnice. Proto v prvním kole nepodpořím tento projekt. Netvrdím však, že na základě deliberace nemohu změnit názor.
nedoporučeno
Z důvodu dlouhé časové náročnosti projektu a s tím spojeným končícím studiem žadatele; dále finanční náročností a s tím spojenou nejistou úspěšností a taky ne zcela jednoznačnou spojitostí s FSS jsem se rozhodl tento projekt nepodpořit.
Zuzana Bobová nedoporučeno
Moja prvá poznámka smeruje na vzťah FSS k filmu, vravíte, že plánujete uvádzať FSS ako sponzora, podľa môjho názoru by sa v tomto smere žiadalo urobiť viac - minimálne prezentovať to tak, že projekt vychádza z dielne študentov FSS (obzvlášť ak autor filmu nie je len študentom MU, ale aj univerzity v Zlíne), aby bol projekt podporený z tohto programu. Nám ani tak nejde o to, aby FSS bola vyvesená na plagáte a prezentovaná ako fakulta, ktorá má dosť peňazí na to podporiť film, skôr nám záleží na prezentácii výsledkov, ktoré dosahuje fakulta a jej študenti, preto prosím vysvetlite a prípadne zdôvodnite vzťah FSS k Vášmu projektu, pretože je to pre mňa dôležité kritérium k tomu, aby som projekt mohla podporiť.

V prípade rozpočtu prosím viac špecifikujte náklady na pohonné hmoty - ide o pomerne veľkú čiastku, rada by som sa dozvedela, aký druh dopravy chcete využívať, či ide o najefektívnejšie riešenie a podobne. Bolo by dobré upresniť aj ďalšie položky v rozpočte, napríklad popísať, ako si predstavujete ubytovanie pre štáb, čo všetko zahŕňa, vysvetliť, ako ste dospeli k čiastke, ktorú v rozpočte uvádzate.

Ďalej mám otázku na uskutočniteľnosť tohto projektu - máte istotu, že na plánovanom mieste skutočne natočíte potrebné zábery? Vedeli by ste predstaviť prípadne záložný plán, ktorý by zabezpečil, že v prípade poskytnutia financií na projekt budeme mať istotu, že sa naozaj zrealizuje.

Po upresnení a vysvetlení týchto bodov nebudem mať problém prípadne zmeniť stanovisko a projekt v druhom kole podporiť.
nedoporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský nedoporučeno
Chybí obhájení nákladů, celkový rozpočet a to, jak to vede k reprezentaci fakulty a jaký vzdělací charakter bude mít natáčení na Lesbosu na českou společnost a hlavně na FSS.
nedoporučeno
Projekt nemá souvislost s fakultou a jedná se převážně o soukromou aktivitu.
Juraj Kačur nedoporučeno
Napriek tomu, že nápad mi je sám o sebe sympatický, žiadosť nepopisuje presvedčivo realizovateľnosť projektu a v súčasnosti nepovažujem za vhodné podporiť ho.
nedoporučeno
Popri pochybnostiach o realizovateľnosti projektu do konca sa mi po deliberácii projekt javil ako súkromná aktivita so slabým spojením s FSS a jej propagáciou.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)