Projekt – On War | On Peace

Žadatel: Samuel Kolesár | Grantové kolo: Jaro 2016, 1. kolo - březen
Přílohy: garancia-kolesar-owop.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Michal HahnJiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýJuraj Kačur Průměry Výsledek
Inovace 2 | 4 | 3 | 4 3 | | 3,000 | 4,000 3,500
Důvěryhodnost 3 | 4 | 4 | 4 4 | | 3,750 | 4,000 3,875
Odborný/kulturní přínos 4 | 3 | 4 | 4 3 | | 3,500 | 4,000 3,750
Souvislost se vzdělávací činností FSS 4 | 1 | 4 | 4 4 | | 3,250 | 4,000 3,625
Rozvoj občanských dovedností 4 | 3 | 4 | 3 4 | | 3,750 | 3,000 3,375
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 | 4 | 4 4 | | 4,000 | 4,000 4,000
Kritéria úspěšnosti 3 | 3 | 5 | 4 4 | | 3,750 | 4,000 3,875
Uskutečnitelnost 2 | 4 | 4 | 5 4 | | 3,500 | 5,000 4,250
Plán realizace odpovídající cílům 3 | 4 | 4 | 5 3 | | 3,500 | 5,000 4,250
Efektivita 3 | 4 | 4 | 4 3 | | 3,500 | 4,000 3,750
Podrobnost zpracování rozpočtu 2 | 4 | 4 | 4 1 | | 2,750 | 4,000 3,375
Propagace FSS 1 | 1 | 3 | 4 1 | | 1,500 | 4,000 2,750
Celkové hodnocení (průměr) 3,313 | 4,083 3,698

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Michal Hahn doporučeno
Rozumím, že redaktory jsou také studenti FSS, nicméně si žádáte peníze na chod organizace, které není spolkem FSS, není ani univerzitním spolkem, ale je samostatným subjektem.
Také příliš nevidím rozdíl mezi tímto portálem a Sekuriťáky (nově Security Outlines), který však je spolkem na FSS a je tudíž logičtější podpora právě jich. Jaký je tedy přínos On War | On Peace oproti Security Outline (jejichž web s prominutím vypadá mnohem seriózněji)?

Dále v rozpočtu postrádám objasnění jakým způsobem jste vypočítali, že náklady na reportáž je právě 800 Kč.

Jakákoliv propagace FSS je taky minimální, protože na stránkách nejsou studenti (v sekci About) ani uvedeni jako redaktoři nebo přispěvatelé. Ani v žádosti neuvádíte konkrétní studenty, kteří jsou zapojeni a v jaké míře je jejich zapojení.
nedoporučeno
Žadatel odstoupil
Jiří Němec nedoporučeno
Jelikož projekt není výhradním projektem FSS, nesplňuje podmínky stipendijní směrnice a bohužel jej tedy nemohu podpořit, i přes to, že se mi jinak líbí.
nedoporučeno
Žadatel sám vzdal účast ve stipendijním řízení.
Zuzana Bobová doporučeno
Mám k tomuto projektu dve pripomienky - po prvé, či stránky, ktorých ročné predplatné pre Váš projekt žiadate, nie sú dostupné v žiadnych zdrojoch, ku ktorým majú prístup študenti FSS a MU (knižnice a pod.), moja druhá pripomienka sa týka prepojenia projektu so spolkovou činnosťou FSS. Je síce zrejmé, že na projekte sa podieľa veľa odborníkov a študentov FSS, samotný projekt ale nie je projektom študentského spolku alebo iniciatívy FSS - ide o celorepublikový portál, ktorého autorom je expert a novinár, a pri takomto druhu štipendia musíme prihliadať na to, či finančná podpora, ktorú projektu poskytneme, bude použitá na činnosť a projekty študentov FSS. Prosím teda ešte o bližšie objasnenie prepojenia medzi vlastníkom projektu, študentmi FSS a financiami použitými na projekt. Budú financie skutočne použité na činnosť študentov FSS?

nedoporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský doporučeno
Je skutečně nutné předplatné časopisů? Nestačí el. verze, případně jsou v knihovně, či jinde?

Není reportáž zájezd? Jak to vede k propagaci FSS?
nedoporučeno
Žadatelé se rozhodli o částku nežádat.
Juraj Kačur nedoporučeno
Náklady spojené s GLOBSECom odporúčam skúsiť pokryť prostredníctvom štipendijného programu 3.B na podporu zahraničných výjazdov. Požiadavka na predplatné sa mi javí neadekvátna, resp. slabo zdôvodnená.
nedoporučeno
Požiadavkam na predplatné chýba adekvátne zdôvodnenie.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)