Projekt – LeMUr.mu

Žadatel: Eliška Kolmanová | Grantové kolo: Jaro 2016, 1. kolo - březen
Přílohy: Kolmanova_Eliska_garance.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Michal HahnJiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýJuraj Kačur Průměry Výsledek
Inovace 3 | 3 | 3 | 3 2 | | 2,750 | 3,000 2,875
Důvěryhodnost 3 | 4 | 3 | 3 4 | | 3,500 | 3,000 3,250
Odborný/kulturní přínos 3 | 2 | 4 | 3 2 | | 2,750 | 3,000 2,875
Souvislost se vzdělávací činností FSS 3 | 1 | 3 | 2 2 | | 2,250 | 2,000 2,125
Rozvoj občanských dovedností 1 | 3 | 3 | 3 3 | | 2,500 | 3,000 2,750
Rozvoj praktických dovedností 3 | 3 | 4 | 4 4 | | 3,500 | 4,000 3,750
Kritéria úspěšnosti 5 | 2 | 2 | 3 3 | | 3,000 | 3,000 3,000
Uskutečnitelnost 5 | 4 | 3 | 3 4 | | 4,000 | 3,000 3,500
Plán realizace odpovídající cílům 5 | 3 | 3 | 3 3 | | 3,500 | 3,000 3,250
Efektivita 2 | 4 | 1 | 2 2 | | 2,250 | 2,000 2,125
Podrobnost zpracování rozpočtu 4 | 3 | 2 | 2 2 | | 2,750 | 2,000 2,375
Propagace FSS 2 | 2 | 2 | 3 1 | | 1,750 | 3,000 2,375
Celkové hodnocení (průměr) 2,875 | 2,833 2,854

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Michal Hahn nedoporučeno
Toto stipendium je určeno primárně pro spolky FSS a jejich činnost. Neshledávám tuto žádost jako vhodnou k podpoře, jelikož dle mého nenaplňuje účel Stipendijního programu na podporu kulturní a spolkové činnosti FSS (viz soupis stipendijních programů FSS).

LeMUr je celouniverzitní spolek, proto by primárně měl využívat finance od rektorátu. Bylo by nefér přispívat peníze takovému spolku na úkor spolků z FSS, kteří na peníze od rektorátu nemají nárok.

Jelikož mezi svými členy máte i studenty žurnalistiky na FSS, myslím, že můžete využívat bohatou půjčovnu techniky, kterou katedra žurnalistiky nabízí (a zde si půjčit jak diktafon, tak foťák).

(*mé nízké hodnocení se odvíjí od faktu, že samotný nákup techniky, který je vlastně vámi předloženým projektem, nijak nenaplňuje většinu kritérií)
nedoporučeno
Nákup vybavení nenaplňuje hodnoty tohoto stipendia jako oceňování mimořádných výkonů vzdělávacího a kulturního charakteru, stejně tak jako nevede k propagaci FSS.
Úmyslně jsem zjišťoval jakým způsobem funguje Halas, který také každoročně žádá o toto stipendium a nikdy si nežádali na diktafony ani fotoaparát. Používají vlastní foťák a místo diktafonů mobily (nebo mají svůj diktafon).
Jiří Němec nedoporučeno
Jedná se o celouniverzitní projekt, tedy odporuje stipendijní směrnici v bodě striktního určení stipendia pro studenti fss - ti co do angažovanosti v projektu nejsou zapojeni ani z poloviny a dopad primárně na ně je čistě spekulativní. Z těchto důvodů nemohu projekt podpořit.
nedoporučeno
Z důvodu, že projekt je co do univerzitní působnosti celoplošný a ne výlučně Fakulty sociálních studií a dále proto, že jsme se jako Komise shodli na tom, že se foťáky i diktafony dají řešit jiným způsobem (jako například u jiných spolku), jsem se rozhodl tento projekt nepodpořit.
Zuzana Bobová nedoporučeno
Dôvodov, prečo navrhujem nepodporiť Váš projekt z tohto štipendijného programu, je niekoľko. Prvým z nich je fakt, že Vašu žiadosť o príspevok na techniku zdôvodňujete tým, že potrebujete dosiahnuť samostatnosť, ale nikde nešpecifikujete, prečo je samostatnosť Vášho spolku dôležitá. Mám za to, že ak projekt funguje v rámci univerzity, je ňou podporovaný a univerzita je jeho fungovaniu naklonená, neexistuje významný dôvod na osamostatnenie - a ak áno, tak ste ho nepopísali, preto ho prosím špecifikujte.

Sami uvádzate, že univerzita Vám už momentálne techniku požičiava, nič nenasvedčuje tomu, že by sa táto spolupráca mala ukončiť. Vravíte, že potrebujete robiť Vaše spravodajstvo kvalitnejším a lepším, ale takisto, nikde nešpecifikujete, v čom sa Váš projekt a Vaša činnosť má posunúť ďalej. Celkovo je žiadosť veľmi plytká, neukazuje na žiadne významné ciele, ktoré chcete projektom dosiahnuť.

Ďalším zásadným dôvodom je pre mňa pole pôsobenia tohto projektu. Už pri popise hlavnej myšlienky projektu píšete, že ide o celouniverzitný portál, ktorý sa venuje primárne prostrediu MU, Brna a všeobecne vysokých škôl. Dostali ste grant rektora MU v nemalej čiastke 25 000 korún. Aj napriek tomu, že Vaše pôsobenie je celouniverzitné a ako uvádzate, siaha aj do viac všeobecných tém pre vysokoškolákov, žiadate financie cez špecifický štipendijný program venovaný na činnosť študentov FSS a projekty nimi organizované, a túto podmienku podľa mňa Váš projekt nenaplňuje, aj napriek tomu, že niekoľko jeho redaktorov a článkov je z prostredia FSS.
nedoporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský doporučeno
Vede hlavně k reprezentaci MU, ne FSS. Upřesnit způsob propagace FSS, kdo si texty přečte a proč je to pro FSS dobré.

Fotoaparát nepodporuji. Diktafony - cena a počet?
nedoporučeno
Fotoaparát a diktafony není možné ze stipendia podpořit, jelikož nenaplňuje bod č.1. Nejedná se totiž o mimořádný výkon vedoucí k reprezentaci fakulty a je možné si tyto pomůcky obstarat jinak.
Juraj Kačur nedoporučeno
Projekt má slabý presah vo vzťahu k propagácii FSS na verejnosti.
nedoporučeno
Potreba nákupu techniky mi na deliberácii neprišla adekvátne obhájená.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)