Projekt – Exkurse Studentské sekce IIPS

Žadatel: Patrik Schneider | Grantové kolo: Jaro 2016, 1. kolo - březen
Přílohy: Schneider_Patrik_garance.jpg

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Michal HahnJiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýJuraj Kačur Průměry Výsledek
Inovace 4 | 4 | 3 | 2 2 | | 3,250 | 2,000 2,625
Důvěryhodnost 5 | 4 | 3 | 4 3 | | 3,750 | 4,000 3,875
Odborný/kulturní přínos 5 | 4 | 4 | 4 3 | | 4,000 | 4,000 4,000
Souvislost se vzdělávací činností FSS 5 | 4 | 4 | 4 3 | | 4,000 | 4,000 4,000
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 | 4 | 4 2 | | 4,000 | 4,000 4,000
Rozvoj praktických dovedností 5 | 3 | 4 | 3 3 | | 3,750 | 3,000 3,375
Kritéria úspěšnosti 5 | 4 | 4 | 4 2 | | 3,750 | 4,000 3,875
Uskutečnitelnost 5 | 4 | 4 | 4 3 | | 4,000 | 4,000 4,000
Plán realizace odpovídající cílům 4 | 5 | 3 | 3 2 | | 3,500 | 3,000 3,250
Efektivita 4 | 4 | 4 | 3 1 | | 3,250 | 3,000 3,125
Podrobnost zpracování rozpočtu 4 | 4 | 3 | 3 2 | | 3,250 | 3,000 3,125
Propagace FSS 2 | 4 | 3 | 2 1 | | 2,500 | 2,000 2,250
Celkové hodnocení (průměr) 3,583 | 3,333 3,458

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Michal Hahn nedoporučeno
Exkurzi vnímám jako rozhodně přínosnou, avšak nenaplňuje hodnoty tohoto stipendia. Viz zde:
(Účelem stipendia je oceňování mimořádných výkonů vzdělávacího a kulturního charakteru studentů (...), které vedou k reprezentaci fakulty na veřejnosti. Za takovéto výkony jsou považovány především organizace akcí, jako jsou diskuse, přednášky, výstavy, divadelní představení apod., tedy včetně aktivit kulturního charakteru, dále vydávání časopisů a jiné způsoby prezentace fakulty, reprezentace fakulty apod. )

Pro realizaci tohoto výjezdu byste měli využít : 3B. Stipendijní program na podporu zahraničních výjezdů studentů fakulty, který je určen ke krátkodobým výjezdům do ciziny a je přesně určen na takové exkurze a podobně.
nedoporučeno
Projekt by měl být podpořen v rámci stipendijního programu 3B.
Jiří Němec doporučeno
Zajímavý projekt, vše mi přijde v pořádku. Až na jednu zásadní věc, nebylo by možno aplikovat pod stipendijní program 3B? Nejsem si zcela jist, zda náleží programu 6. O finální podpoře se rozhodnu na základě deliberace.
nedoporučeno
Vzhledem k nesplnění formálních požadavků stipendijní směrnice (neodevzdání závěrečné zprávy z minulého roku) nelze bohužel projekt podpořit. A to i s přihlédnutím k možnosti podat žádost v programu 3B.
Zuzana Bobová nedoporučeno
V prípade tejto žiadosti si myslím, že štipendijný program na podporu projektovej a spolkovej činnosti študentov FSS nie je pre ňu určený a že by bolo vhodné podať žiadosť do iného štipendijného programu (program 3b, zahraničné výjazdy.)
nedoporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský nedoporučeno
Stipendia na exkurse jsou pod programem 3b.
nedoporučeno
Z důvodu primární možnosti žádat u stipendia 3b žádost zamítám. Navíc žadatel bohužel neodevzdal závěrečnou zprávu za minulý projekt a není tak možné jej podpořit.
Juraj Kačur nedoporučeno
Projekt odporúčam podať v rámci štipendijného programu 3B na podporu zahraničných výjazdov.
nedoporučeno
Vzhľadom na zameranie odporúčam obrátiť sa na možnosť financovania z programu na zahraničné výjazdy.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)