Projekt – Projekt SPOLU

Žadatel: Marie Galatíková | Grantové kolo: Jaro 2016, 1. kolo - březen
Přílohy: Galatikova_Marie_zadost.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Michal HahnJiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýJuraj Kačur Průměry Výsledek
Inovace 4 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 5 5 | 4 4,400 | 4,400 4,400
Důvěryhodnost 4 | 5 2 | 3 4 | 4 2 | 4 4 | 5 3,200 | 4,200 3,700
Odborný/kulturní přínos 5 | 5 4 | 5 4 | 4 3 | 5 5 | 5 4,200 | 4,800 4,500
Souvislost se vzdělávací činností FSS 5 | 5 1 | 4 2 | 3 4 | 5 5 | 5 3,400 | 4,400 3,900
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 3 | 3 3 | 3 4 | 4 2 | 2 3,400 | 3,400 3,400
Rozvoj praktických dovedností 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 4 | 4 4,600 | 4,600 4,600
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Uskutečnitelnost 4 | 5 4 | 4 4 | 4 3 | 5 4 | 4 3,800 | 4,400 4,100
Plán realizace odpovídající cílům 4 | 4 4 | 4 3 | 5 4 | 4 4 | 4 3,800 | 4,200 4,000
Efektivita 3 | 3 2 | 3 3 | 4 4 | 5 4 | 4 3,200 | 3,800 3,500
Podrobnost zpracování rozpočtu 4 | 4 2 | 2 4 | 5 5 | 4 4 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Propagace FSS 2 | 4 2 | 2 2 | 3 4 | 4 4 | 3 2,800 | 3,200 3,000
Celkové hodnocení (průměr) 3,700 | 4,083 3,892

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Michal Hahn nedoporučeno
Ač je projekt velmi přínosný, dle mého nenaplňuje hodnoty tohoto stipendia. Stipendijní program 6 na podporu kulturní a spolkové činnosti je určen spolkům a studentům FSS. Přestože v projektu SPOLU působí také studenti FSS, vy si žádáte peníze na chod organizace, která nejen že není spolkem FSS, ale není ani univerzitním spolkem MU. Můžete si zkusit zažádat o peníze od rektorátu, ale myslím, že ani ten by vám (vzhledem k výše zmíněným důvodům) nevyhověl.

Toto stipendium je definováno takto: "Účelem stipendia je oceňování mimořádných výkonů vzdělávacího a kulturního charakteru studentů bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů, které vedou k reprezentaci fakulty na veřejnosti. Za takovéto výkony jsou považovány především organizace akcí, jako jsou diskuse, přednášky, výstavy, divadelní představení apod., tedy včetně aktivit kulturního charakteru, dále vydávání časopisů a jiné způsoby prezentace fakulty, reprezentace fakulty apod."
Nic z toho však váš projekt nenaplňuje.

doporučeno
Na základě objasnění na deliberaci vidím rozhodně přínos tohoto projektu pro FSS. Částka za propagační materiály mi nicméně přijde trochu přemrštěná.
Jiří Němec nedoporučeno
Velmi zajímavý a poutavý projekt, nicméně spojitost s FSS je natolik nízká, že jej nemohu podpořit.
doporučeno
Znovu připomínám na formální náležitosti žádosti, zejména rozpočet. Pokud máte nějaký rozpočet a žádáte o nepoměrně malou částku a stále nemáte uvedeno spolufinancování jako Ano, nevypadá to dobře. Je to jen formalita, ale dbejte na to, prosím. Používání teoretických znalostí psychologie člověka Vám však jde, jak bylo vidno při deliberaci, na jedničku. Jen trošku pozor na to příště...
Zuzana Bobová nedoporučeno
Aj napriek tomu, že sa mi osobne projekt veľmi páči, v kontexte tohto štipendijného programu mám voči nemu niekoľko výhrad.

V prvom rade, projekt nie je organizovaný študentským spolkom alebo organizáciou FSS MU, pre ktorých je tento štipendijný program určený. Študenti FSS len tvoria menej ako jednu tretinu zapojených do projektu, a nie je ani bližšie špecifikované, že financie, o ktoré žiadate, budú použité na nich.

Vzťah FSS voči projektu SPOLU sa tak zo vzťahu medzi fakultou a študentmi, ktorí na nej študujú a ktorých má podporiť, mení na vzťah sponzorskej alebo partnerskej organizácie projektu, čo vychádza aj z toho, ako plánujete fakultu propagovať na verejnosti.

Ďalším problémom je, že i keď sa projekt SPOLU volá projekt, v skutočnosti vlastne žiadate príspevok na dlhodobú činnosť, nie na parciálny projekt, ktorý by mohol byť inovatívny a posunúť Vašu činnosť ďalej. Takým by mohlo byť napríklad zefektívnenie činnosti dobrovoľníkov, ktoré máte v rozpočte ako samostatnú položku.
doporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský doporučeno
Požádat o vysvětlení toho všeho. Diskuse v komisi. Webové rozhraní - nutnost?
doporučeno
Na základě deliberace a dovysvětlení mením hodnocení.
Juraj Kačur doporučeno
Bude tvorba webového rozhrania nerealizovateľná bez príspevku z tohto štipendia?
doporučeno
Prínos projektu sa mi po deliberácii javí nespochybniteľný. Oceňujem vypustenie položiek, ktoré neboli nevyhnutné.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)