Projekt – Letní akademie Hejbej

Žadatel: Aneta Václavíková | Grantové kolo: Jaro 2016, 1. kolo - březen
Přílohy: Vaclavikova_Aneta_garance.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Michal HahnJiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýJuraj Kačur Průměry Výsledek
Inovace 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 4 4,600 | 4,600 4,600
Důvěryhodnost 3 | 4 3 | 2 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3,000 | 3,000 3,000
Odborný/kulturní přínos 4 | 5 3 | 3 4 | 5 4 | 4 4 | 4 3,800 | 4,200 4,000
Souvislost se vzdělávací činností FSS 4 | 3 2 | 3 4 | 4 3 | 4 4 | 4 3,400 | 3,600 3,500
Rozvoj občanských dovedností 4 | 5 3 | 3 3 | 4 4 | 5 4 | 3 3,600 | 4,000 3,800
Rozvoj praktických dovedností 3 | 4 3 | 3 3 | 4 3 | 3 4 | 3 3,200 | 3,400 3,300
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 3 2 | 4 3,200 | 3,600 3,400
Uskutečnitelnost 4 | 4 2 | 3 4 | 3 4 | 4 3 | 4 3,400 | 3,600 3,500
Plán realizace odpovídající cílům 3 | 5 4 | 4 4 | 4 3 | 4 3 | 4 3,400 | 4,200 3,800
Efektivita 3 | 3 2 | 2 3 | 4 2 | 3 2 | 4 2,400 | 3,200 2,800
Podrobnost zpracování rozpočtu 1 | 1 4 | 4 4 | 4 2 | 3 2 | 4 2,600 | 3,200 2,900
Propagace FSS 4 | 4 5 | 5 3 | 3 2 | 3 3 | 4 3,400 | 3,800 3,600
Celkové hodnocení (průměr) 3,333 | 3,700 3,517

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Michal Hahn doporučeno
V žádosti mi chybí větší konkrétnost. Myslím, že o projektu píšete celkem po povrchu a nedokážu si tak představit, jak vlastně bude vypadat program a čím konkrétně se budete zabývat. Mohli byste prosím uvést příklady použitých metod a konkrétních témat a věcí, kterým se chcete na projektu v jednotlivých aktivitách zabývat? Co jsou aktuální témata současné společnosti? Co má být součástí zážitkového vzdělávání a jaké metody budete využívat? Jak chcete propojit přednášky a zážitkovou pedagogiku? Témata jsou sice zmíněna, ale jsou nekonkrétní - např. Konflikty a jejich kontext - jaké konflikty? Mohli byste témata (třeba i jen jednou větou) objasnit?

Píšete že: " Díky zážitkovému programu si pak budou moci v rámci simulací „zažít“, jak dnešní svět funguje." Nezažívají snad dnešní svět každý den, protože v něm žijí?

Rozpočet není dostatečně zpracován, postrádám popis, kde byste vysvětlili, jakým způsobem jste určili a vypočítali žádané částky (proč zrovna 3500 za cestovné? atd...).

S honorářem pro organizační tým nesouhlasím. Spolková činnost je dobrovolná, akci jste si vymysleli vy sami a přijde mi trochu drzé chtít peníze po někom jiném, aby vám zaplatit za práci, kterou jste si sami udělali a kterou sami chcete dělat. Ano, projekt vás bude stát hodně úsilí, ale to jste si na sebe "ušili" sami, ne nějaký zaměstnavatel.

Dále bych rád, kdybyste objasnili, proč má váš projekt o tolik vyšší rozpočet než obdobná letní škola (také na sedm dní, také s hosty, také ve spolupráci s NaZemi) z minulého roku, která si žádala pouze čtvrtinu toho co vy? (odkaz zde: http://stipendia.fss.muni.cz/hodnoceni/projekt/135).

Vzhledem k množství projektů a celkové požadované částce všech projektů přes 260 tisíc (přestože přerozdělujeme jen 110 tisíc) prosím, abyste vyškrtli z rozpočtu vše, co není pro jeho realizaci nezbytné.

doporučeno
V žádosti stále postrádám objasnění, jak jste vypočítali jednotlivé náklady (že vás zrovna daná položka vyjde na takovou konkrétní částku peněz).
Jinak vnímám projekt jako přínosný.
Jiří Němec nedoporučeno
Ze stipendia nelze odměňovat organizátory přímou finanční odměnou, jelikož je členství a práce ve spolcích a kulturně zaměřených sdruženích ryze dobrovolnickým počinem. Stejně tak rozpočet obsahuje další kontroverzní položky. Za současných finančních požadavků nemohu podpořit. Projekt také není navázán výhradně na FSS. Na základě deliberace je možné hodnocení upravit.
doporučeno
S ohledem na deliberaci a úpravu žádosti upravuji u některých kritérií hodnocení.
Zuzana Bobová doporučeno
Mám k tomuto projektu dve pripomienky. Jedna z nich sa týka odmien pre organizátorov za prácu na projekte. Štipendium, ktoré podporuje spolkovú činnosť a aktivity, ktoré študenti organizujú dobrovoľne a získavajú z nich prax a skúsenosti, by sa nemalo týkať finančných odmien organizátorov za to, že sa tomuto projektu rozhodli venovať svoj čas.

Moja druhá otázka sa týka zníženia účastníckeho poplatku. Je zrejmé, že letná škola sa pravdepodobne uskutoční nezávisle od toho, či budú študenti platiť viac alebo menej. Zníženie poplatku navrhujete z dôvodu, aby si účasť mohlo dovoliť väčšie množstvo účastníkov. Chcem sa v súvislosti s tým spýtať, či máte premyslený nejaký štipendijný program, ktorý by skutočne riešil Vami uvedený problém (teda že niektorých potenciálnych účastníkov odrádzajú hlavne financie) efektívne, teda že budete zľavu z účastníckeho poplatku napríklad poskytovať len tým účastníkom, pre ktorých je to problém, alebo chcete znížiť účastnícky poplatok všeobecne, všetkým rovnako. Potrebujem túto položku rozpočtu zdôvodniť, aby som si vedela predstaviť, ako veľmi od jej podporenia/nepodporenia bude závisieť životnosť akadémie.
doporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský doporučeno
16 + 39 není 150. Odkud bude zbytek financí, je to vše účastnický poplatek? Jistota realizace?

Odměnu zamítám rovnou.
doporučeno
V závislosti na deliberaci měním své hodnocení.
Juraj Kačur doporučeno
Rozpočet by bolo vhodné rozviesť na jednotkové náklady.
doporučeno
Po deliberácii mám jasnejšie v rozpočte, oceňujem úpravu výdavkov. Celkovo myšlienku projektu hodnotím ako veľmi originálnu.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)