Projekt – Seznamovací víkend studentů sociologie

Žadatel: Jan Váňa | Grantové kolo: Jaro 2016, 1. kolo - březen
Přílohy: Vana_Jan_garance.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Michal HahnJiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýJuraj Kačur Průměry Výsledek
Inovace 3 | 3 4 | 4 3 | 4 2 | 2 | 2 3,000 | 3,000 3,000
Důvěryhodnost 4 | 2 4 | 4 3 | 3 3 | 3 | 3 3,500 | 3,000 3,250
Odborný/kulturní přínos 4 | 1 2 | 2 3 | 3 3 | 3 | 2 3,000 | 2,200 2,600
Souvislost se vzdělávací činností FSS 5 | 3 3 | 3 3 | 4 2 | 2 | 2 3,250 | 2,800 3,025
Rozvoj občanských dovedností 3 | 1 2 | 2 3 | 3 3 | 2 | 1 2,750 | 1,800 2,275
Rozvoj praktických dovedností 3 | 1 3 | 3 3 | 3 2 | 2 | 2 2,750 | 2,200 2,475
Kritéria úspěšnosti 5 | 2 3 | 3 4 | 4 2 | 2 | 3 3,500 | 2,800 3,150
Uskutečnitelnost 5 | 3 4 | 4 4 | 4 3 | 2 | 4 4,000 | 3,400 3,700
Plán realizace odpovídající cílům 5 | 3 3 | 3 3 | 4 3 | 2 | 4 3,500 | 3,200 3,350
Efektivita 3 | 1 2 | 2 3 | 3 1 | 1 | 2 2,250 | 1,800 2,025
Podrobnost zpracování rozpočtu 4 | 3 4 | 4 4 | 4 1 | 2 | 3 3,250 | 3,200 3,225
Propagace FSS 4 | 2 3 | 3 2 | 3 1 | 2 | 1 2,500 | 2,200 2,350
Celkové hodnocení (průměr) 3,104 | 2,633 2,869

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Michal Hahn doporučeno
Jakým způsobem jste došli k tomu, že vás telefonní komunikace vyjde zrovna na 800 Kč?

S odměnou za organizaci nesouhlasím. Spolková činnost je dobrovolná, akci jste si vymysleli vy sami a přijde mi trochu drzé chtít peníze po někom jiném, aby vám zaplatit za práci, kterou jste si sami udělali a kterou sami chcete dělat. Ano, projekt vás bude stát hodně úsilí, ale to jste si na sebe "ušili" sami, ne nějaký zaměstnavatel. Peněz nemáme dostatek na to, abychom sponzorovali i honoráře.

Vzhledem k množství projektů a celkové požadované částce všech projektů přes 260 tisíc (přestože přerozdělujeme jen 110 tisíc) prosím, abyste vyškrtli z rozpočtu vše, co není pro jeho realizaci nezbytné.
doporučeno
Vzhledem k tomu, že jste nesnížili rozpočet a stále v něm požadujete částky, které jsme vám na deliberaci vytýkali (například odměny za vaši práci), tento projekt nepodporuji. Na deliberaci jste mě nepřesvědčili o přínosu projektu, spíše odradili svým přístupem, proto jsem musel přehodnotit své předchozí hodnocení. Věřím, že událost se uskuteční i bez naší finanční podpory.
Jiří Němec nedoporučeno
Otázkou je, zda Vaše žádost skutečně naplňuje podstatu článku jedna stipendijní směrnice, tedy vskutku výjimečnou vzdělávací či kulturní činnost. Přesvědčí-li mne deliberativní setkání, nemám s projektem problém.
doporučeno
Zachovávám hodnocení z prvního kola.
Zuzana Bobová doporučeno
Iniciatívu tohto projektu oceňujem, súhlasím s jeho významom pre študentov prvého ročníka sociológie, ale mám výhradu voči položke odmien za organizáciu, ktorá predstavuje pri hrubom odhade takmer polovicu rozpočtu. Význam finančného podporovania študentských spolkov a organizácií na našej fakulte vnímam v tom, že ide o dobrovoľnícku činnosť, v rámci ktorej venujú študenti svoj voľný čas aktivitám súvisiacim so vzdelávaním a spolkovou činnosťou a neberú to ako svoju prácu, za ktorú by mali dostávať plat.

Iné je preplatiť náklady spojené s organizáciou takéhoto podujatia (napríklad preplatenie telefónu, prípadne benzín na auto, ktoré Vám na tú akciu odnesie veci potrebné na aktivity,to pokladám za úplne legitímne položky), ale iné je platiť organizátorom za to, že si tento projekt vytvorili a rozhodli sa na ňom podieľať. Ak prehodnotíte položku odmien vo Vašom rozpočte, nemám problém s podporením tohto projektu.
doporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský nedoporučeno
Nevede k reprezentaci fakulty navenek. Plat není přípustný.
doporučeno
Vzhledem k ponechání žádosti a kontroverzních položek v rozpočtu měním hodnocení.
Juraj Kačur nedoporučeno
Projekt nenapĺňa požiadavky bodu 1 štipendijného programu.
doporučeno
Prínos projektu mi príde sprostredkovaný a vzdialený a aj po deliberácii ostali v rozpočte položky, ktorých nevyhnutnosť mi neprišla vyargumentovaná (napr. plagáty, letáky, odmeny)

Přihlásit se (pouze pro členy komise)