Projekt – Výstava "Válka na Ukrajině"

Žadatel: Veronika Čáslavová | Grantové kolo: Jaro 2022

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Robin ŠmídKarel ZounJohana JešátkováNatálie TerčováJan Míček Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5,000 | 5,000 5,000
Důvěryhodnost 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Odborný a kulturní přínos 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,600 | 5,000 4,800
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,600 4,600
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Rozvoj praktických dovedností 4 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4 | 5 4,200 | 4,600 4,400
Kritéria úspěšnosti 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,600 | 5,000 4,800
Uskutečnitelnost 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,600 | 4,800 4,700
Propagace Fakulty sociálních studií 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5,000 | 5,000 5,000
Celkové hodnocení (průměr) 4,700 | 4,820 4,760

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Robin Šmíd doporučeno
Originální projekt, jehož společenský význam a symbolická hodnota jsou v kontextu současné doby neoddiskutovatelné. Z formálního/věcného hlediska není co bližšího vytknout.
doporučeno
Vše podstatné bylo řečeno na deliberaci. Bez dalšího komentáře.
Karel Zoun doporučeno
Výstavu od Security Outlines jsme mohli vidět v atriu Fakulty soc. studií, kdy upozorňovala na aktuální problematiku války na Ukrajině. Žadatelé vymezili částku 7 365 Kč, kdy většina této částky jde právě na tisk fotografií. Vzhledem k samotnému provedení, inovativní formě a prokazatelnosti celé akce, nevidím důvod proč projekt nepodpořit.
doporučeno
Projekt jako takový je velmi vydařený, deliberace to jen potvrdila. Není důvod jej nepodpořit.
Johana Ješátková doporučeno
Výstava "Válka na Ukrajině" velmi zdařile reagovala na současnou situaci a byla zajímavým obohacením studentů na FSS, kteří se s výstavou mohli setkat.
Není pochyb o organizačních schopnostech žadatelů, kteří patří k pravidelným žadatelům tohoto stipendia. Spolupráce s organizací Člověk v tísni pak výstavě přinesla větší odbornost a důvěryhodnost.
Jedná se o již uskutečněnou akci, tudíž lze vidět reálné dopady úspěšnosti.
Doporučuji projekt podpořit.
doporučeno
Žádost byla po formální stránce v pořádku. Žadatelky si projekt i žádané finance dostatečně obhájily.

Projekt byl úspěšný a důvěryhodnost mu zvýšila také spolupráce s organizací Člověk v tísni.

Doporučuji projekt podpořit.
Natálie Terčová doporučeno
Projekt navrhuji k podpoření bez výhrad.
doporučeno
Projekt i po deliberaci nadále doporučuji k podpoře bez výhrad.
Jan Míček doporučeno
Výstava „Válka na Ukrajině“ uměleckou formou reflektovala reálie vypuknuvšího válečného konfliktu a přispívala tak k povědomí o událostech z jiného úhlu pohledu než média, nebo diskuze na sociálních sítích. Jako hlavní přidanou hodnotu vnímám především možnost v souvislosti s výstavou zprostředkování přístupu k souhrnu možností pomoci lidem zasaženým válkou. Tento projekt podporuji a k formální stránce žádosti nemám výhrady.
doporučeno
V pořádku, po deliberaci již nemám další připomínky.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)